Hvad understøtter vores kurser?

Faglig tryghed

Personer, der forebygger stress med vores videokurser, har 90% nedsat risiko for at gå ned med stress. Det viser opgørelser over de første 500 kursister, som har gennemført vores kurser. Så hvad er det, der gør Klausen Learnings kurser så effektive?
Vi vil gerne fremhæve tre ting:

Vores kurser er baseret på praktisk erfaring og personlig erfaring

Forskning viser, at erfaring og klinisk arbejde er en af de vigtigste faktorer for effektiviteten af behandling og forebyggelse af stress. Einar Balvin Baldursson (cand.psych. og lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet) siger det på denne måde: “Praktiske og kliniske erfaringer viser, hvad der virker. Bagefter forsøger man at finde forklaringer eller teorier på dette”. Vores videokurser bygger på mere end blot teorier og tykke bøger, de bygger på personlige samtaler med over 1000 stressramte personer, der alle har været med til at skabe det indhold, som er pensum i Klausens kurser. 

Kurt S. Klausen, der står bag Klausen Learning, har selv oplevet et stresskollaps på egen krop. Det er med baggrund i dette, at Kurts ønske om at hjælpe andre i samme situation opstod. Kurts egen oplevelse ligger bag en stor del af inspirationen til videokurserne, og netop det at have oplevet stress på egen krop har gjort, at Kurt står som garant for, at kurserne lever op til højeste kvalitet, både ift. faglighed og de redskaber man får med sig videre i livet. 

Vi giver konkrete værktøjer og øvelser

Noget af det som er fælles for næsten alle stressramte er, at de mangler konkrete værktøjer til at hjælpe dem videre fra en stressbelastning. Vores kurser er fyldt med guides, planer og øvelser, hvilket giver handlekraft og øger motivationen for at arbejde med belastningen.

Undersøgelser viser, at øvelser gør, at man bedre husker de ting, man lærer, og at man gennem aktiv bearbejdning af materiale forankrer og forbinder den nye viden med viden man allerede har og bruger. En sådan forbindelse af ny og eksisterende viden hjælper hjernen med at få den nye viden i brug hurtigere og nemmere.

Kurserne er online videoundervisning

Vi har helt bevidst valgt at lave videokurser, da de har en masse fordele frem for traditionelle samtaler eller traditionel undervisning:

Ved at kombinere forskellige teknikker i vores kurser, kan vi tilgodese forskellige læringsstile. Videokurserne aktiverer både den auditive og visuelle deltager gennem lyd og billeder/tekst, og deltageren med en mere taktil læringsstil bliver inddraget gennem opfordringen til at tage noter og aktivt udføre øvelser undervejs.

Man har I behandling af stress længe vidst, at effekten af behandlingen afhænger af de ting der sker mellem behandlingerne, ikke i den tid selve behandlingen foregår. Vi opfordrer til at deltagerne ser afsnittene hen over en tidsperiode, så de derved når at bearbejde og arbejde med de ting de lærer i kapitel 1 inden de går i gang med kapitel 2 osv. Dette sikrer at deltagerne begynder at ændre deres vaner og tankemønstre gradvist gennem forløbet.

Et af de mest gennemgående og indgribende symptomer på stress er koncentrationsbesvær. Langt de fleste stressramte personer oplever dette, og det er vigtigt at tilgodese i en behandling. Vores videokurser er inddelt i små kapitler og er derved overskuelige og let tilgængelige for en stresset hjerne. De kan tilmed ses igen og igen eller sættes på pause hvis der skulle være behov for gentagelser eller hvil.

Videokurserne er fleksible. Deltagerne kan logge på hvor de vil, og hvornår de vil. De kan tilmed lytte til videoerne som podcast, hvilket giver yderligere muligheder for en smidig deltagelse.

 

Kan man virkelig undvære den personlige kontakt og samtale i noget så personligt som en stressbelastning? Ja, i de fleste tilfælde kan man både forebygge og behandle stress uden en fysisk kontakt.

Dog anbefaler vi, at der ved svære stresstilfælde også afholdes samtaler med en konsulent, da vores erfaringer er, at en kombination af videokurser og samtaler har den bedste effekt ved svær stress. Denne kombinationsbehandling virker bedre end blot samtaleterapi eller gruppeterapi, bl.a. grundet overstående punkter.

Fandt du ikke det du søgte?

Du kan altid tage et kig forbi vores FAQ’s, der svarer vi på de mest gængse spørgsmål og problemstillinger.
Hvis du ønsker personlig kontakt, så ring eller skriv til os.

Kundesupport

Vi kan hjælpe dig med spørgsmål eller problemer der er opstået i forbindelse med dit køb af kursus, under brug af vores kursus eller generelle spørgsmål som du mangler svar på.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få vigtig viden omkring stress, symptomer på stress og hvordan du kan forbygge stress med hjælp fra Klausen Learnings vidensunivers.

Tak for din tilmelding